DIN VIAȚA BISERICII

„Omul anului 1999"

Societatea Română de Radiodifuziune l-a desemnat pe Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea ca „Om al Anului 1999” în ziua de 1 februarie a.c. Rezultatul acestui sondaj publicat de agenția spaniolă de știri EFE, preluat de agenția „Viața Cultelor” din țara noastră, este surprinzător dacă ne gândim că România este o țară majoritar ortodoxă. Distincția a fost înmânată Sfântului Părinte prin Mons. Jean-Claude Périsset, Nunțiul apostolic din București în cadrul unei ceremonii desfășurate la centrul de presă Radio România.
„Acest titlu se acordă ca recunoaștere a contribuției decisive a Papei Ioan Paul al II-lea pe tărâmul democrației, drepturilor omului, libertății persoanelor și păcii în lume”, a afirmat D-l Andrei Dumitru, director general al societății „Radio România”. Fără îndoială acest titlu se datorează în primul rând rezultatelor vizitei pe care Sfântul Părinte a efectuat-o la București în perioada 7-9 mai 1999.

Sfântul Părinte în Egipt

În acest an jubiliar Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea și-a propus să viziteze toate locurile sfinte de care se leagă diferite evenimente din istoria mântuirii oamenilor. Întrucât nu a fost posibilă o vizită în Ur-ul Caldeii, și-a început pelerinajul în Egipt, în perioada 24-26 februarie. Momentul central al vizitei Suveranului Pontif în Egipt l-a constituit celebrarea de pe muntele Sinai, locul unde Dumnezeu și-a făcut cunoscut numele lui Moise și locul unde au fost dăruite tablele Legii. „În cele Zece Porunci, explică Papa, se reflectă învățăturile fundamentale ale legii naturale. Decalogul arată drumul unei vieți pe deplin umane. În afara acestuia nu există viitor senin, nici de pace pentru oameni, familii, Națiuni”.
Egiptul este o țară majoritar musulmană. Catolicii reprezintă 0,34% din populația țării împărțiți în șapte rituri. Pentru a evita pericolele ridicate din partea integriștilor islamici, mulți creștini nu își dezvăluie religia. Cu toate acestea, peste 20.000 de credincioși au participat la Sfânta Liturghie celebrată de Sfântul Părinte la Cairo în ziua de 25 februarie. În urma primirii de care s-a bucurat, Sfântul Părinte a numit Egiptul „țară ospitalieră”.

Mesaj pentru Postul Mare

„Postul Mare reprezintă punctul culminant al acestui drum de convertire și reconciliere jubiliară, timp privilegiat de iertare și compasiune, care propune tuturor creștinilor să-și reînnoiască adeziunea lor personală față de Cristos, unicul Răscumpărător al omenirii”. Aceasta este esența mesajului pe care Sfântul Părinte Papa l-a adresat tuturor creștinilor cu ocazia Postului Mare al acestui an jubiliar. El adresează tuturor invitația de a păși pragul „porții jubiliare”: „Poarta jubiliară este deschisă tuturor! Să intre cel ce se simte apăsat de greșeala sa și cel care se recunoaște sărac în merite. Să intre cel care se simte ca praful pe care-l împrăștie vântul. Să intre cel slab sau cel care nu mai are încredere, să scoată puteri noi din inima lui Isus Cristos!”

Cerere de iertare

Prima duminică din Postul Mare, 12 martie, a fost martora unui eveniment unic în istoria Bisericii: Sfântul Părinte, în cadrul unei celebrări penitențiale deosebite, a cerut iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele trecute și prezente ale fiilor Bisericii. În cadrul celebrării, șapte cardinali au făcut mărturisirea publică a șapte categorii de greșeli făcute de membrii ai Bisericii: o mărturisire a păcatelor în general; păcatele comise în slujba adevărului: intoleranța și violența împotriva dizidenților, războaiele religioase, etc.; păcatele care au compromis unitatea Bisericii: excomunicări, persecuții, diviziuni, etc.; păcatele împotriva evreilor; păcatele împotriva iubirii, a păcii, a drepturilor persoanelor, a respectării culturilor și a celorlalte religii, etc.; păcatele împotriva demnității umane și a unității neamului omenesc: față e femei, rase și etnii, etc.; păcatele din domeniul drepturilor fundamentale ale persoanei umane și a dreptății sociale. După enumerarea acestor păcate, Sfântul Părinte a rostit o rugăciune de cerere de iertare, după care a sărutat picioarele Răstignitului de pe crucifixul jubiliar.

Jubileul meșteșugarilor

Comitetul central al Marelui Jubileu a propus trei întâlniri pentru „lumea muncii”: 19 martie – Jubileul Meșteșugarilor; 1 mai – Jubileul Muncitorilor și 12 noiembrie – Jubileul agricultorilor. În ziua de 19 martie, Jubileul meșteșugarilor, peste 35.000 de meșteșugari din lumea întreagă s-au adunat în piața „San Pietro” pentru a participa la Sfânta Liturghie celebrată cu această ocazie de Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea. În timpul predicii Sfântul Părinte i-a invitat pe participanți să privească la modelul oferit de Sfântul Iosif: „Priviți la el ca la un exemplu de hărnicie și de onestitate în munca de fiecare zi. Căutați în el mai ales modelul unei credințe fără rezerve și al unei ascultări constante față de voința Tatălui”. În încheiere Sfântul Părinte a spus următoarele: „Sfânta Familie, loc al înțelegerii și al iubirii, să vă ajute să fiți capabili de gesturi de solidaritate, de pace și de iertare. Veți fi vestitori ai iubirii infinite a lui Dumnezeu Tatăl, bogat în îndurare și bunătate față de toți”.

Vizita Sfântului Părinte în Țara Sfântă

În perioada 20 – 26 martie, Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea a făcut un pelerinaj în Țara Sfântă, pe locurile legate de cele mai importante evenimente ale vieții lui Isus, implicit ale istoriei mântuirii noastre. Vizita a început la Aman (Iordania) și a fost continuată la Ierusalim, Betleem, Galileea, Cafarnaum, Nazaret și Ierusalim. Vizita a avut, pe lângă caracterul de pelerinaj și un scop ecumenic, vizita incluzând întâlniri cu evrei și musulmani. În mulțimile entuziaste care l-au primit pe Sfântul Părinte și au asistat la Sfintele Liturghii celebrate de el, au fost și numeroși români. Câți erau oare din decanatul nostru?


ȘTIRI LOCALE

Jubileul vieții consacrate

În sărbătoarea Bunei Vestiri (25 martie) a fost celebrat la Bacău, „Sfântul Nicolae”, Jubileul vieții consacrate la nivelul diecezei de Iași. Sfânta Liturghie solemnă a fost prezidată de Episcopul nostru de Iași, Mons. Petru Gherghel. Alături de el au concelebrat Episcopul Auxiliar, Mons. Aurel Percă, Vicarul episcopal pentru ordinele și congregațiile religioase din dieceza noastră, Mons. Alois Fechet, gazda sărbătorii, Mons. Ștefan Erdeș, preoți-călugări, călugări și călugărițe din toate ordinele și congregațiile călugărești din dieceza noastră. La sărbătoare au asistat și aproximativ 50 de preoți diecezani și peste 2000 de credincioși din Bacău și din comunitățile învecinate. După-amiază toți călugării și călugărițele au participat la o conferință pe tema vieții consacrate și la o Adorație euharistică prezidată de Preasfințitul Petru Gherghel. A fost o zi în care persoanele consacrate din dieceza noastră și-au reînnoit dăruirea totală lui Dumnezeu făcută în momentul depunerii voturilor religioase, pentru darul chemării, pentru numeroasele vocații la viața consacrată apărute în dieceza noastră în ultimii ani și pentru ca bunul Dumnezeu să binecuvânteze Biserica noastră locală și pe viitor cu noi vocații la viața consacrată.

Eveniment muzical

Pentru prima dată în istoria orașului Bacău, Filarmonica „Mihail Jora” a susținut un concert simfonic în biserica „SS. Petru și Paul” din Bacău (Centru). Sub bagheta dirijorului Paolo Salizzatto (Italia), orchestra a interpretat Requiem de W.A. Mozart, o piesă adaptată pe deplin timpului Postului pe care îl trăim, amintindu-ne de faptul că fiecare dintre noi este călător pe acest pământ, că se va prezenta în fața judecății lui Dumnezeu, unde nimic nu se mai poate schimba.

Congres euharistic

În perioada 30 aprilie – 22 iunie se va desfășura un Congres euharistic diecezan. Congresul euharistic constă în adorație euharistică continuă pe toată durata zilei, la datele fixate de Comisia pregătitoare, pe zone și în majoritatea parohiilor diecezei noastre. Deschiderea Congresului va fi făcută la Bacău – Centru în Duminica albă (30 aprilie) de către Preasfințitul Petru Gherghel, Episcopul nostru de Iași. În această zi sunt invitați toți credincioșii din Parohia "Sf. Nicolae" Bacău și cei din zona Bacău să participe la adorație care se va întinde pe toată durata zilei. Încheierea Congresului se va face în ziua de 22 iunie în catedrala din Iași.


DIN VIAȚA COPIILOR ȘI A TINERILOR

Sărbătoare SCOUT Bacău1

Duminică, 27 februarie 2000, Grupul SCOUT Bacău 1 a sărbătorit Ziua Scout-istului. Sărbătoarea a fost marcată în cadrul Sfintei Liturghii de la ora 9.00, celebrată de Pr. Robert Mățău (asistent spiritual al acestei organizații). După-amiază, la ora 13.00, scout-iștii acestei filiale au prezentat un program artistic.

Vizită la bolnavi

Grupa mică a A.C.C., CURAJOȘII, vineri 24 martie 2000, împreună cu animatorii noștri, am mers în vizită la câțiva bolnavi. Ne-am bucurat foarte mult că am putut aduce în sufletele acestora un strop de bucurie. Rugându-ne și cântând împreună neam dat seama că formăm o mare familie. La fel și voi, chiar dacă nu faceți parte dintr-un grup sau dintr-o asociație, îi puteți ajuta pe cei care nu au pe nimeni. Astfel în chipul acestora îl veți descoperi pe Isus care suferă și, în același timp, ne iubește pe toți.

Ministranți "pe cinste"

În preajma zilei Sf. Dominic Savio (10 martie), deși calendarul nou îl amintește în ziua de 6 mai, în Parohia r.-c. "Sf. Nicolae" Bacău, 32 de ministranți și-au luat angajamentul de a-L sluji pe Cristos la altar. Ceremonia a avut loc în cadrul Sf. Liturghii de la ora 12.00, în prezența parohului comunității, Mons. Ștefan Erdeș, și a responsabilului grupei de ministranți, Pr. Vincențiu Burlacu. Această grupă de ministranți are pretenția de a fi una din cele mai bine organizate din Dieceza de Iași: are un regulament propriu, program fix de participare și slujire la altar, iar intrarea în rândul ministranților se face în urma unui examen din regulamentul amintit.

Campionat de fodbal

După victorii și înfrângeri, driblinguri și cartonașe, s-a încheiat turul camionatului de fotbal dintre organizațiile de tineret care activează în cadrul Parohiei r.-c. "Sf. Nicolae" - Bacău. După cele șase jocuri din perioada 24 martie - 9 aprilie, clasamentul se prezintă în felul următor: I. SCOUT (Viespile roșii), cu 6 puncte; II. Maltezii (Cavalerii cenușii) cu 4 puncte (golaveraj 0); III. Acțiunea catolică, cu 4 puncte (golaveraj -1) și IV. Kolping (Leii neîmblânziți) cu 3 puncte. Meciurile s-au jucat pe stadionul Letea la orele 14.00, respectiv 15.30 cu reprize de 30 de minute. Returul se va juca începând cu data de 7 mai, în aceeași schemă orară. Acest campionat are menirea de a întări coeziunea dintre diferitele organizații din Parohie, spiritul de comuniune, dar și buna dispoziție.


Home ] Biserica si viata - index nr. 56 ] Arhiva ] Agenda ] Legaturi ] Caritate ] Redactia ] [ Stiri ]

© Biserica si viata, nr. 55 / martie 2000
Webmaster: Moize Florin